Vnitřní předpis - Volební a jednací řád Akademického senátu FaVU

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Účinnost: od 7.5.2013


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d141174