Směrnice č. 4/2017 - Směrnice děkana - Organizace studia v doktorském studijním programu na FAVU VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 10.5.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d142767