Rozhodnutí č. 9/2019 - Jmenování členů Galerijní rady

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 4.3.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183410