Rozhodnutí č. 5/2019 - Jmenování školitelů v doktorském studijním programu

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 4.3.2019 - do 10.4.2021


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183406