Rozhodnutí č. 4/2019 - Svěřování a zapůjčování movitého majetku

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 4.3.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183405