Rozhodnutí č. 19/2019 - Stanovení výše režie projektů specifického vysokoškolského výzkumu FaVU VUT v roce 2020

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ekonomické oddělení (EkonOdd)
Účinnost: od 1.1.2020 - do 7.12.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d193525