Rozhodnutí č. 18/2019 - Podpora umělecké činnosti akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu

Stav: neaktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek, doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.
Účinnost: od 4.9.2019 - do 30.6.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d188214