Rozhodnutí č. 16/2020 - Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu FaVU VUT pro rok 2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 7.12.2020 - do 28.2.2022


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d206392