Rozhodnutí č. 16/2019 - Pověření vedením přednášek

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek, MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d187699