Rozhodnutí č. 15/2020 - Stanovení výše režie projektů specifického vysokoškolského výzkumu FaVU VUT v roce 2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Martina Pěnčíková
Účinnost: od 7.12.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d206390