Rozhodnutí č. 12/2019 - Podpora umělecké činnosti studentů bakalářského a magisterského studijního programu

Stav: neaktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 23.4.2019 - do 31.12.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d185285