Rozhodnutí č. 11/2019 - Jmenování členů Likvidační komise

Stav: aktuální
Odpovědnost: Bc. Marcela Jirků
Účinnost: od 8.3.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183573