Směrnice č. 2/2021 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 13.1.2021


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d207519