Pokyn č. 2/2019 - Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům bakalářského a magisterského studijního programu

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Účinnost: od 4.3.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183413