Směrnice č. 8/2017 - Stipendia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Účinnost: od 20.9.2017 - do 13.11.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d152772