Směrnice č. 7/2018 - Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2019–20 do bakalářského studijního programu Stavební inženýrství s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, do bakalářského studijního programu Civil Engineering s prezenční formou studia, s výukou v anglické

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 14.11.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d179256