• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Směrnice č. 6/2017 - Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost:doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Účinnost:od 20.9.2017

Tato norma ruší: