Směrnice č. 5/2018 - Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT pro akademický rok 2019–20 do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb s prezenční formou studia

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 15.8.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d173586