Směrnice č. 4/2017 - Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb s prezenční formou studia

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 15.8.2017 - do 31.12.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d146808