Směrnice č. 2/2017 - Časový plán výuky kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2017–18

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 1.9.2017 - do 31.8.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d139029