Směrnice č. 15/2017 - Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2018–19 do navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 1.12.2017 - do 15.11.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d156796