Vnitřní předpis č. 2017 - Statut FA VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 12.9.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d156852