Směrnice č. 9/2019 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do MSP na FA VUT pro akademický rok 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 9.10.2019 - do 7.9.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d190354