Směrnice č. 8/2019 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do BSP na FA VUT pro akademický rok 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 9.10.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d190352