Směrnice č. 8/2018 - Zásady pro vyloučení střetu zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na FA VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 8.10.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d177096