Směrnice č. 5/2017 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2018/2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: Akademický senát FA (AS FA)
Účinnost: od 31.7.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d148105