Směrnice č. 3/2017 - Odměňování zaměstnanců FA VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 17.3.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d159973