Směrnice č. 2/2020 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2021/2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 24.4.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d199499