Směrnice č. 2/2017 - Evidence, kontrola a vykazování docházky zaměstnanců FA VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Děkanát fakulty architektury (FA Děkanát)
Účinnost: od 17.1.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d133549