Směrnice č. 11/2017 - Zajištění finanční kontroly na FA VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.5.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d170254