Směrnice č. 11/2017 - Zajištění finanční kontroly na FA VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 7.11.2017 - do 1.5.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d157364