Směrnice č. 11/2017 - Zajištění finanční kontroly na FA VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:
Účinnost: od 1.11.2017 - do 7.11.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d156891