Směrnice č. 1/2017 - Uzavírání, evidence a uveřejňování smluv uzavíraných na FA VUT.

Stav: aktuální
Odpovědnost: Děkanát FA - ekonomické odd. (EO)
Účinnost: od 16.1.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d133548