Rozhodnutí č. 7/2019 - Stanovení výše režie ve vztahu k projektům Specifického výzkumu pro rok 2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 4.12.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d193171