Rozhodnutí č. 6/2018 - Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 27.4.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d197926