Rozhodnutí č. 5/2017 - Rozhodnutí děkana č. 5/2017 Sazebník poplatků za mimořádné a nadstandardní úkony

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 22.9.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d153127