Rozhodnutí č. 4/2018 - Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.3.2018 - do 1.9.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d167575