Rozhodnutí č. 3/2018 - Poplatek za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2018/19

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 17.1.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d164691