Rozhodnutí č. 2/2018 - Stanovení výše režie ve vztahu k projektům Specifického výzkumu pro rok 2018

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 17.1.2018 - do 4.12.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d164690