Rozhodnutí č. 1/2018 - Vstup do objektů fakulty v období soustředěného výukového týdne

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 3.1.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d162119