Rozhodnutí č. 1/2017 - Stanovení režie ve vztahu k projektům Specifického výzkumu pro rok 2017

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Děkanát FA - ekonomické odd. (EO)
Účinnost: od 16.1.2017 - do 17.1.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d133551