Pokyn č. 3/2017 - Pokyn děkana č.3/2017 Metodické zásady čerpání sponzorského účelového daru na základě Sponzorské smlouvy mezi FA VUT v Brně a Svazem výrobců cementu Česká republika ze dne 15.12.2016

Stav: aktuální
Odpovědnost:
Účinnost: od 30.5.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d143830