Rozhodnutí č. 8/2020 - O zrušení přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 14.5.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d199498