Pokyn č. 1/2019 - Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Architektura a urbanismus

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 2.4.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d186328