Rozhodnutí

Podle zadaných filtrů nebyla nalezena žádná norma.

Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-cvis

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš