Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012

Finální data pro ukončení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů budou zvěřejněny do 15.2.2012. Současná data bakalářských studijních programů jsou nekompletní.

Finální data pro ukončení přijímacího řízení do doktorských studijních programů budou zvěřejněny do 15.4.2012. Současná data doktorských studijních programů jsou nekompletní.

Nekompletnost je zapříčiněna odlišným datem ukončení přijímacích řízení dle rozhodnutí rektora.

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský41323773361344235853585
magisterský navazující1117905890227856865
doktorský12912111118105105
Celkem 53784799461468745464555

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský24001897162059816181620
magisterský navazující964802765198764765
doktorský1119994179292
Celkem 34752798247981324742477

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský17721342115661311381149
magisterský navazující815815643172643643
doktorský116106104119696
Celkem 27032263190379618771888

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující37532829481263274
doktorský574942123435
Celkem 43237733693297309

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský659659219440102111
magisterský navazující133133102249697
doktorský474735123535
Celkem 839839356476233243

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský348328791792169111251224
magisterský navazující223216151193103910851096
doktorský353521141818
Celkem 575045293006274422282338

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský10171001652365652652
magisterský navazující21617414967149149
doktorský47444254242
Celkem 12801219843437843843

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský496478454514545
magisterský navazující696735343435
doktorský886246
Celkem 573553864878386

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský1288999751426687687
magisterský navazující43638528864288288
doktorský49484093838
Celkem17731432107949910131013
Všechny fakulty VUT
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem22203188091470270321359413752

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.