Fakulta podnikatelská

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů: 21.5. a 22.5.2016

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních oborů: 25.6. a 26.6.2016

Přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru: 2.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:

Bakalářské studijní obory: 12.4.2016, 15.4.2016 - uchazeči přijatí prominutím přijímací zkoušky, 23.5.2016 - uchazeči přijatí na základě výsledků přijímací zkoušky

Navazující magisterské studijní obory: 3.6.2016 - uchazeči přijatí prominutím přijímací zkoušky, 27.6.2016 - uhazeči přijatí na základě výsledků přijímací zkoušky

Doktorský studijní obor: 8.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Konečné rozhodnutí rektora bylo vydáno 27.7.2016 a 5.9.2016

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
V den přijímací zkoušky bezprostředně po vyhodnocení testů a dále 25.5.2016 a 29.6.2016.

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské prezenční studium

Ekonomika a management

Bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

Obor: Ekonomika a procesní management (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 22
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 22
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 22
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 22
Počet uchazečů přijatých celkem 22

Obor: Ekonomika a procesní management (bez zaměření), 21.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 222
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 158
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 73
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 149
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 73
Počet uchazečů přijatých celkem 73

Obor: Ekonomika a procesní management (bez zaměření), 22.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 295
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 217
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 143
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 152
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 139
Počet uchazečů přijatých celkem 139

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 52
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 52
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 52
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 52
Počet uchazečů přijatých celkem 52

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 2
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 2
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření), 21.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 452
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 354
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 185
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 267
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 182
Počet uchazečů přijatých celkem 182

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření), 22.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 576
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 442
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 275
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 301
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 272
Počet uchazečů přijatých celkem 272

Obor: Účetnictví a daně (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 15
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 15
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 15
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 15
Počet uchazečů přijatých celkem 15

Obor: Účetnictví a daně (bez zaměření), 21.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 192
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 148
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 85
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 107
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 85
Počet uchazečů přijatých celkem 85

Obor: Účetnictví a daně (bez zaměření), 22.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 269
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 213
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 127
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 142
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 127
Počet uchazečů přijatých celkem 127

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 2097
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1621
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 977
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1120
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 967
Počet uchazečů přijatých celkem 967

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016, 22.5.2016

Systémové inženýrství a informatika

Bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

Obor: Manažerská informatika (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 103
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 103
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 103
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 103
Počet uchazečů přijatých celkem 103

Obor: Manažerská informatika (bez zaměření), 21.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 247
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 192
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 152
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 95
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 152
Počet uchazečů přijatých celkem 152

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 350
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 295
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 255
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 95
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 255
Počet uchazečů přijatých celkem 255

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016


 

Bakalářské kombinované studium

Ekonomika a management

Bakalářské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Bc.

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 8
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 3
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 3
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 5
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 3
Počet uchazečů přijatých celkem 3

Obor: Ekonomika podniku (bez zaměření), 21.05.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 7
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 7
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 7
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 7
Počet uchazečů přijatých celkem 7

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 15
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 10
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 10
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 5
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 10
Počet uchazečů přijatých celkem 10

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Ekonomika a management

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1 rok, získaný titul

Obor: Company Management and Economics (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 80
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 80
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 80
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 80
Počet uchazečů přijatých celkem 80
Obor: Company Management and Economics (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 80
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 80
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 80
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 80
Počet uchazečů přijatých celkem 80


 

Navazující magisterské prezenční studium

Economics and Management

Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

Obor: European Business and Finance (bez zaměření) - posouzení dokladů
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 35
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 35
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 33
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 2
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 33
Počet uchazečů přijatých celkem 33

Obor: European Business and Finance (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 19
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 19
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 19
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 54
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 54
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 33
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 21
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 33
Počet uchazečů přijatých celkem 33

Statistiky termínů písemných zkoušek:

Ekonomika a management

Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 102
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 89
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 80
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 22
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 80
Počet uchazečů přijatých celkem 80

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 87
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 52
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 41
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 46
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 41
Počet uchazečů přijatých celkem 41

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření), 26.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 47
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 25
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 17
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 30
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 17
Počet uchazečů přijatých celkem 17

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 194
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 164
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 136
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 58
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 136
Počet uchazečů přijatých celkem 136

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 141
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 81
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 51
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 90
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 51
Počet uchazečů přijatých celkem 51

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 26.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 92
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 67
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 36
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 56
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 36
Počet uchazečů přijatých celkem 36

Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 84
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 70
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 58
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 26
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 58
Počet uchazečů přijatých celkem 58

Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 61
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 35
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 24
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 37
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 24
Počet uchazečů přijatých celkem 24

Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku (bez zaměření), 26.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 40
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 27
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 18
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 22
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 18
Počet uchazečů přijatých celkem 18

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 849
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 610
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 461
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 388
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 461
Počet uchazečů přijatých celkem 461

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016, 26.6.2016

Systémové inženýrství a informatika

Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

Obor: Informační management (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 57
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 56
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 56
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 56
Počet uchazečů přijatých celkem 56

Obor: Informační management (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 101
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 71
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 40
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 61
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 40
Počet uchazečů přijatých celkem 40

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 158
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 127
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 96
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 62
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 96
Počet uchazečů přijatých celkem 96

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016


 

Navazující magisterské kombinované studium

Ekonomika a management

Navazující magisterské kombinované studium, 2 roky, získaný titul Ing.

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 41
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 36
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 31
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 10
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 31
Počet uchazečů přijatých celkem 31

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 118
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 86
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 62
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 56
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 62
Počet uchazečů přijatých celkem 62

Obor: Podnikové finance a obchod (bez zaměření), 26.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 56
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 46
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 30
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 26
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 30
Počet uchazečů přijatých celkem 30

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření) - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 122
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 99
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 82
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 40
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 82
Počet uchazečů přijatých celkem 82

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 25.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 189
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 134
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 83
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 106
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 83
Počet uchazečů přijatých celkem 83

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 26.06.2016 - písemná zkouška
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 84
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 59
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 33
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 51
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 33
Počet uchazečů přijatých celkem 33

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 610
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 460
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 321
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 289
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 321
Počet uchazečů přijatých celkem 321

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016, 26.6.2016


 

Doktorské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Ekonomika a management

Doktorské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 3 roky, získaný titul

Obor: Company Management and Economics (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1
Obor: Company Management and Economics (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1


 

Doktorské prezenční studium

Ekonomika a management

Doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 02.06.2016
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 21
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 20
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 17
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 17
Počet uchazečů přijatých celkem 17
Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 02.06.2016
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 21
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 20
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 17
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 17
Počet uchazečů přijatých celkem 17


 

Doktorské kombinované studium

Ekonomika a management

Doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1

Obor: Řízení a ekonomika podniku (bez zaměření), 02.06.2016
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 10
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 9
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 9
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 9
Počet uchazečů přijatých celkem 9

Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
AkcePočet
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 11
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 10
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 10
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 10
Počet uchazečů přijatých celkem 10


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů - bakalářský studijní program Ekonomika a management [.pdf]
Test studijních předpokladů - bakalářský studijní obor Manažerská informatika [.pdf]
Test studijních předpokladů - navazující magisterský studijní program Ekonomika a management [.pdf]
Test studijních předpokladů - navazující magisterský studijní obor Informační management [.pdf]
Test z jazyka anglického - bakalářské studijní obory [.pdf]
Test z jazyka anglického - navazující magisterské studijní obory [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Směrnice děkana č. 4/2015 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017 [.pdf]
Směrnice děkana č. 5/2015 pro přijímací řízení v doktorském studijním programu pro akademický rok 2016/2017 [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik