• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Kritéria pro vyhodnocení a postup) pro Fakulta architektury rok 2016 (document_id 128701).

Fakulta architektury

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
12.1.2016 - 15.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
16.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:

v den zápisu do studia

Termín skončení přijímacího řízení:
31.8.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Architektura a urbanismus - Socrates/Erasmus

bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 4 roky, získaný titul

 
Obor: Architektura - Přijímací řízení
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 35
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 35
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 35
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 35
Počet uchazečů přijatých celkem 35


 

Bakalářské prezenční studium

Architektura a urbanismus

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 597
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 596
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 338
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 259
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 248
Počet uchazečů přijatých celkem 262

Statistiky termínů písemných zkoušek: 12.1.2016, 13.1.2016, 14.1.2016, 15.1.2016, 18.1.2016, 19.1.2016, 26.1.2016, 6.6.2016, 7.6.2016, 13.6.2016


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Architektura a urbanismus - Socrates/Erasmus

navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1 rok, získaný titul

 
Obor: Architektura - Přijímací řízení
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 21
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 21
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 21
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 21
Počet uchazečů přijatých celkem 21


 

Navazující magisterské prezenční studium

Architecture and urban design

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing. arch.

 
Obor: Architecture
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 2
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 2
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Architektura a urbanismus

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing. arch.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 120
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 120
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 88
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 32
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 84
Počet uchazečů přijatých celkem 84

Statistiky termínů písemných zkoušek: 15.6.2016


 

Doktorské prezenční studium

Architektura a urbanismus

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 21
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 19
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 17
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 13
Počet uchazečů přijatých celkem 13

Statistiky termínů písemných zkoušek: 2.6.2016


 

Doktorské kombinované studium

Architektura a urbanismus

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 7
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 5
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 3
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 3
Počet uchazečů přijatých celkem 3

Statistiky termínů písemných zkoušek: 2.6.2016


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

talentovky_figura [.pdf]
talentovky_architektonický úkol [.pdf]
talentovky_prostorový test [.pdf]
test_matematika [.pdf]
test_všeobecný [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup


Zpět na úvodní stránku statistik