• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ústav soudního inženýrství

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek

NMSP SoI - řádný termín - 16. až 18. 5. 2016

NMSP RzI - řádný termín - 18. až 19. 5. 2016

NMSP SoI - náhradní termín - 25. 5. 2016

NMSP RzI - náhradní termín - 25. 5. 2016

DSP SoI - řádný termín - 1. 7. 2016

DSP SoI - náhradní termín - 11. 7. 2016

NMSP SoI i RzI - 2. kolo přijímacích zkoušek - 29. 8. 2016

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
NMSP -  do 10. 6. 2016, resp. do 1 týdne po doložení dokladu o vykonání SZZ, nejpozději do 8. 7. 2016

DSP - do 20. 7. 2016, resp. do 10 dnů po doložení dokladu o vykonání SZZ, nejpozději do 28. 7. 2016

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
NMSP  - 30. 5. a 29. 8. 2016

DSP - 14. 7. 2016

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Navazující magisterské prezenční studium

Rizikové inženýrství

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 148
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 126
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 97
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 51
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 97
Počet uchazečů přijatých celkem 97

Statistiky termínů písemných zkoušek: 19.5.2016, 25.5.2016, 29.8.2016

Soudní inženýrství

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 276
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 196
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 162
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 114
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 162
Počet uchazečů přijatých celkem 162

Statistiky termínů písemných zkoušek: 16.5.2016, 17.5.2016, 25.5.2016, 29.8.2016


 

Doktorské prezenční studium

Soudní inženýrství

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 9
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 9
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 9
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 9
Počet uchazečů přijatých celkem 9

Statistiky termínů písemných zkoušek: 1.7.2016


 

Doktorské kombinované studium

Soudní inženýrství

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 9
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 6
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 4
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 4
Počet uchazečů přijatých celkem 4

Statistiky termínů písemných zkoušek: 1.7.2016


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Zadání a výsledky testů přijímací zkoušky do NMSP Soudní inženýrství [.zip]
Zadání a výsledky testů přijímací zkoušky do NMSP Rizikové inženýrství [.zip]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Směrnice ředitele ÚSI č. 1/2015 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro ak. rok 2016/17 do celoškolských NMSP Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství [.pdf]
Směrnice ředitele ÚSI č. 1/2016 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro ak. rok 2016/17 do DSP Soudní inženýrství [.pdf]
Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 9/2016 - O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na ÚSI VUT pro ak. rok 2016/17 do celoškolských NMSP Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik