• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Zadání a výsledky přijímací zkoušky) pro Fakulta stavební rok 2016 (document_id 128707).
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Kritéria pro vyhodnocení a postup) pro Fakulta stavební rok 2016 (document_id 128704).

Fakulta stavební

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
Bc. - 6.6. - 16.6.2016, 2.kolo 15.8.2016

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bc. - do 30ti dnů

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Bc. -  do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
Bc. - bezprostředně po vyhlášení výsledků zkoušek

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Civil Engineering

bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 4 roky, získaný titul

 
Obor: Building Constructions
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 53
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 53
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 53
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 53
Počet uchazečů přijatých celkem 53


 

Bakalářské prezenční studium

Architektura pozemních staveb

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 326
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 308
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 170
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 78
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 166
Počet uchazečů přijatých celkem 170

Statistiky termínů písemných zkoušek: 9.2.2016, 10.2.2016, 9.6.2016, 17.6.2016

Civil Engineering

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Obor: General studies
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 20
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 19
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1

Geodézie a kartografie

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 116
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 105
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 102
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 14
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 102
Počet uchazečů přijatých celkem 102

Statistiky termínů písemných zkoušek: 7.6.2016, 15.8.2016

Městské inženýrství

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 116
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 104
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 100
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 16
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 100
Počet uchazečů přijatých celkem 100

Statistiky termínů písemných zkoušek: 7.6.2016, 15.8.2016

Stavební inženýrství

bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1490
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1349
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1322
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 168
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1322
Počet uchazečů přijatých celkem 1322

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016, 22.5.2016, 1.6.2016, 7.6.2016, 8.6.2016, 10.6.2016, 11.6.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 27.6.2016, 15.8.2016


 

Bakalářské kombinované studium

Geodézie a kartografie

bakalářské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 24
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 19
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 16
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 8
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 16
Počet uchazečů přijatých celkem 16

Statistiky termínů písemných zkoušek: 7.6.2016, 15.8.2016

Stavební inženýrství

bakalářské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 202
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 160
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 154
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 48
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 154
Počet uchazečů přijatých celkem 154

Statistiky termínů písemných zkoušek: 7.6.2016, 10.6.2016, 15.6.2016, 16.6.2016, 15.8.2016


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Civil Engineering

navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1.5 roků, získaný titul

 
Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 35
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 35
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 35
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 35
Počet uchazečů přijatých celkem 35


 

Navazující magisterské prezenční studium

Architektura a rozvoj sídel

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing. arch.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 97
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 81
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 74
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 23
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 66
Počet uchazečů přijatých celkem 71

Statistiky termínů písemných zkoušek: 20.6.2016, 27.6.2016

Civil Engineering

navazující magisterské prezenční studium, 1.5 roků, získaný titul Ing.

 
Obor: Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 4
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Geodézie a kartografie

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 27
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 21
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 20
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 7
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 20
Počet uchazečů přijatých celkem 20

Statistiky termínů písemných zkoušek: 22.6.2016, 15.8.2016

Stavební inženýrství

navazující magisterské prezenční studium, 1.5 roků, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 954
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 705
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 674
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 278
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 647
Počet uchazečů přijatých celkem 659

Statistiky termínů písemných zkoušek: 20.6.2016, 21.6.2016, 22.6.2016, 23.6.2016, 27.6.2016, 15.8.2016


 

Navazující magisterské kombinované studium

Stavební inženýrství

navazující magisterské kombinované studium, 1.5 roků, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 142
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 91
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 68
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 72
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 68
Počet uchazečů přijatých celkem 68

Statistiky termínů písemných zkoušek: 20.6.2016, 21.6.2016, 27.6.2016, 15.8.2016


 

Doktorské prezenční studium

Civil Engineering

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 4
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0

Stavební inženýrství

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 58
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 50
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 50
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 8
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 50
Počet uchazečů přijatých celkem 50

Statistiky termínů písemných zkoušek: 9.9.2016, 3.2.2017


 

Doktorské kombinované studium

Stavební inženýrství

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 19
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 15
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 15
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 15
Počet uchazečů přijatých celkem 15

Statistiky termínů písemných zkoušek: 9.9.2016, 3.2.2017


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky 

Kritéria pro vyhodnocení a postup


Zpět na úvodní stránku statistik